Кантората предлага пакет от услуги, които включват:

 • посредничество при сделки с недвижими имоти
  консултации
 • пазарни оценки
 • юридически услуги
 • проучвания и проверки при разпоредителни сделки
 • с имоти
 • изготвяне на проекто-нотариални актове
 • регистриране на фирми
 • управление на недвижима собственост
 • съдействие относно жилищно кредитиране
 • геодезически заснемания, изготвяне на подробни устройствени планове
 • строително-ремонтни и довършителни дейности